OK Kasei (Thailand) Co., Ltd.


Photos from our work at OK Kasei (Thailand) Co., Ltd., Amata Nakorn Industrial Estate, Phase 9, Chonburi. Using SmartTec SM-P 10 Grey film.