Sarocha Housing Community, Nong Mon, Chonburi


Photos from our work at Sarocha Housing Community in Nong Mon, Chonburi. Using SC 200 BLK 05 Nano film.