Shrimp by Kamolchanok, Phanat Nikhom, Chonburi


Photos from our work at Shrimp by Kamolchanok, a Thai restaurant & cafe in Phanat Nikhom, Chonburi. Using Hi-Kool R-40 film