The German Tawandang Restaurant, Ang Sila


Photos from our work at The German Tawandang restaurant, Ang Sila, Chonburi. Using Hi-Kool Black Carbon BC-05 at the cafe area.