บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ติดฟิล์ม SmartTec CH-7080 Nano Ceramic Emperor สีเขียวใส และ SmartTec CH-7099 Nano Ceramic Supreme ใช้ฟิล์มประมาณ 2 ม้วน