ตึก 11 ชั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี


ภาพงานที่ ตึก 11 ชั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 3M 5525-324 Sand Blast บริเวณหน้าห้องน้ำ และในห้องน้ำ ทั้งหมด 11 ชั้น