บริษัทที่ ต.บึง ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งใน ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SMC 0580 BK Nano Ceramic ส่วนออฟฟิศ