บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC