บริษัทแห่งหนึ่ง ใน ต.หนองรี ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN-05 และสติ๊กเกอร์ฝ้าตัดเส้น