บริษัท ใน อ.ปลวกแดง ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.ปลวกแดง ระยอง ลอกฟิล์มเก่าและติดฟิล์ม Super Hi-Kool Beyond Ceramic BY 15 บริเวณอาคาร 2 และอาคาร 3 ใช้ฟิล์มรวม 28 ม้วน