บริษัท ใน อ.ปลวกแดง ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool VT SBK 03 บริเวณช่องแสงโรงงาน ใช้ฟิล์มรวม 3 ม้วน