บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool 3 ชนิด รวมทั้งสิ้น 4 ม้วน