บริษัทแห่งหนึ่ง ใน จ.ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ใน จ.ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool VT CGIR 15 ที่อาคารทั้งหมด ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 4 ม้วน