บริษัท ที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 สีชาปรอทกลาง ใช้ฟิล์มประมาณ 3 ม้วน