บริษัทที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่งใน อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 05 ฟิล์มกึ่ง safety หนา 2.2 mil