โรงพยาบาล บนเกาะสีชัง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนเกาะสีชัง ชลบุรี งานนี้เป็นงานที่ 2 ของเราที่นี่ ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 ห้องจิตเวชและยาเสพติด และห้องบริหาร บริเวณชั้น 3 และชั้น 4