โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพัทยา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มกรองแสงหน้างาน ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ