บ้านเดี่ยวที่ หัวกุญแจ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านเดี่ยวที่ ต.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ