บริษัทแห่งหนึ่งที่ อ.ปลวกแดง ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งที่ อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05 ใช้ฟิล์มรวม 2 ม้วน