โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่หนองชาก ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN 20 บริเวณอาคารโรงฝึกงาน