บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด มาบตาพุด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC