บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-65 ประตูทางเข้าห้องพยาบาล