บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง SC Film SC 200 BLK 05 บริเวณออฟฟิศ