บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-85 ปรอทนอกในดำ