บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า ตัดลายเส้น และฟิล์ม VT-Cool VT IR 0399