บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 รวม 1 ม้วน และฟิล์มกรองแสง VT-Cool VT 05 BK+ และ VT 20 BK+ รวม 1.5 ม้วน