บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 บริเวณลอบบี้