บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 ช่องแสงด้านบน และฟิล์ม Hi-Kool R-10 ที่ ป้อมรักษาความปลอดภัย