บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60