ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่ง ที่อ่าวอุดม ชลบุรี


ภาพการติดฟิล์ม ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่ง บริเวณอ่าวอุดม อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool Elite300 BLK 20 ใช้ฟิล์มรวม 3.5 ม้วน (1,750 ตารางฟุต)