บ้านเดี่ยว โครงการเอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส


ภาพงานติดฟิล์มบ้านเดี่ยวที่โครงการ เอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส จ.ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-75 บริเวณชั้น 2