สำนักงานขายโครงการอรินสิริ คันทรี ฮิลล์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานขายโครงการอรินสิริ คันทรี ฮิลล์ ถ.ข้าวหลาม-หนองมน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN 20 และ VT BGN 05