หมู่บ้านอรินสิริ ไพรเวซี่ ถ.ข้าวหลาม ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านอรินสิริ ไพรเวซี่ ถ.ข้าวหลาม อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 05 Nano Ceramic กึ่งเซฟตี้ (หนา 2.2mil) ทั้งหลัง