บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Master MT-90 บริเวณห้องพักพนักงาน