บ้านกีรดา เลี่ยงหนองมน–บางแสน


ภาพงานติดฟิล์มที่บ้านกีรดา เลี่ยงหนองมน-บางแสน ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-C 5080 BLUE Nano Ceramic Emperor ชั้น 1 และ SmartTec SM-C 4095 Nano Ceramic Supreme ชั้น 2