บ้านปิยวัฒน์ บางแสน


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านปิยวัฒน์ บางแสน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC