เบ๊ ฮ้อยจ๊อ ของฝาก อ.บ้านบึง


ภาพงานติดฟิล์มที่ เบ๊ ฮ้อยจ๊อ ของฝาก อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 15 บริเวณร้านกาแฟ