โรงไฟฟ้าบางปะกง


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคารสัมมนา โรงไฟฟ้าบางปะกง ฉะเชิงเทรา