หมู่บ้านบางแสนวัลเลย์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มหมู่บ้านบางแสนวัลเลย์ ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool IR 0399 Nano Ceramic ที่ห้องนอน ชั้น 2 และ VT-Cool CGIR 15 Nano Ceramic บริเวณชั้น 1