บริษัท บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90