ร้านขายเสื้อผ้า บางแสนสาย 4 ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ร้านขายเสื้อผ้า ถนนบางแสนสาย 4 ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool SF-70 สีฟ้าใส บริเวณกระจกบานใหญ่