บ้านบางแสนมหานคร


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านบางแสนมหานคร อ.เมือง จ. ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC สีปรอทนอกในดำ