บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์ม บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม 3M FX HP 30 ชั้น 1 – ชั้น 3  ใช้ฟิล์มทั้งหมดรวม 5 ม้วน