Cafe Amazon บายพาส ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ Cafe Amazon ในปั๊มน้ำมัน ปตท เส้นถนนบายพาสก่อนแยกเข้าวัดผาสุก ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05 บริเวณจั่วทุกด้าน