หมู่บ้าน คาซ่า เลเจ้นด์ บางพระ


ภาพงานติดฟิล์มที่หมู่บ้าน คาซ่า เลเจ้นด์ บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-75