บ้านคาซ่า เลเจนด์ ชลบุรี


ภาพจากงานติดฟิล์มบ้านที่ คาซ่า เลเจนด์ ชลบุรี ใช้ฟิล์ม SmartTec CH-7080 Nano Technology สีชาเขียว