บ้านคาซ่า เลเจนด์ ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่บ้านคาซ่า เลเจนด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC บริเวณห้อง Skylight