คอนโดมิเนี่ยม คาซาลูน่า พาราดิโซ่ บางพระ ยูนิตที่ 2


ภาพงานติดฟิล์มที่ คอนโดมิเนี่ยม คาซาลูน่า พาราดิโซ่ บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี (ยูนิตที่ 2) ติดฟิล์ม SmartTec Nano รุ่น SM-C6599 N สีเขียวอ่อนกันร้อนได้ 60 %