บริษัท ซีซีพี เพวิ่ง สโตนส์ จำกัด สำนักงานบ้านบึง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด สำนักงานบ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-65