บริษัท ปูนและวัสดุก่อสร้าง (1979) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ปูนและวัสดุก่อสร้าง (1979) จำกัด ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-65 สีชาปรอทกลาง บริเวณชั้น 4 ทั้งชั้น